Quy định mật độ xây dựng công trình nhà ở dân dụng

 1. Mật độ xây dựng được quy định như sau:


  Mật-độ-xây-dựng.jpg
  Trường hợp diện tích lô đất của bạn ở giữa 2 khoảng nào đó thì tính nội suy mật độ.
  Để bạn tiện nắm bắt thông tin, chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ cụ thể. Chẳng hạn diện tích lô đất của bạn là 83m2. Nhà bạn ở quận nội thành. Mật độ xây dựng được tính như sau:
  Mật độ (%) = 90 + (85-90) / (100-75) * (83-75) = 88,4%
  Như vậy, diện tích đất là 83m2, diện tích được phép xây dựng: 83 x 88,4% = 73,37m2. Phần còn lại không xây dựng là khoảng lùi và thông tầng (chừa trống) để đảm bảo mật độ.
  Cụ thể bảng mật độ xây dựng nội thành:
  Mật-độ-xây-dựng-1.jpg
  Mật-độ-xây-dựng-2.jpg