Quy định mật độ xây dựng công trình nhà ở dân dụng

 1. Mật độ xây dựng được quy định như sau:


  Mật-độ-xây-dựng.jpg
  Trường hợp diện tích lô đất của bạn ở giữa 2 khoảng nào đó thì tính nội suy mật độ.
  Để bạn tiện nắm bắt thông tin, chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ cụ thể. Chẳng hạn diện tích lô đất của bạn là 83m2. Nhà bạn ở quận nội thành. Mật độ xây dựng được tính như sau:
  Mật độ (%) = 90 + (85-90) / (100-75) * (83-75) = 88,4%
  Như vậy, diện tích đất là 83m2, diện tích được phép xây dựng: 83 x 88,4% = 73,37m2. Phần còn lại không xây dựng là khoảng lùi và thông tầng (chừa trống) để đảm bảo mật độ.
  Cụ thể bảng mật độ xây dựng nội thành:
  Mật-độ-xây-dựng-1.jpg
  Mật-độ-xây-dựng-2.jpg
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. xaydungduclinh
  mật độ xây dựng
  admin, nhauyen, kstuankiet2 người khác thích bài này.
 3. hoaiphuong0703
  quy định mật độ xây dựng công trình
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 4. hoangnhauyen
  mật độ xây dựng công trình nhà ở dân dụng
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 5. kstuankiet
  mật độ xây dựng công trình nội thành
  adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  cách tính mật độ xây dựng công trình
  admin thích bài này.