Quảng Nam: Tăng cường giám sát, đánh giá đầu tư sử dụng vốn nhà nước

Thảo luận trong 'Bản Tin Xây Dựng' bắt đầu bởi admin, 6/8/18.

 1. admin Administrator

  202 lượt xem

  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn chỉ đạo liên quan việc triển khai một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư


  [​IMG]
  Cụ thể, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các đơn vị địa phương trong việc sử dụng Hệ thống thông tin trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư; thực hiện tốt việc báo cáo trực tuyến, cập nhật các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin theo quy định.

  Tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá đầu tư; xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu không thực hiện chế độ báo cáo, giám sát đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

  Đồng thời, yêu cầu tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư, đánh giá dự án đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả, chất lượng đầu tư; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, giám sát đầu tư theo quy định và tiếp tục rà soát, cập nhật các số liệu giám sát và đánh giá đầu tư trên Hệ thống thông tin về giám sát và đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

  Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng có văn bản yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục phê duyệt, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, bố trí kinh phí để thanh toán nợ theo phân cấp và tham mưu báo cáo cơ quan thẩm quyền bố trí vốn để thanh toán nợ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2745/UBND-KTTH ngày 29/5/2018.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các công trình đã được phê duyệt quyết toán để tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn thanh toán nợ đối với các công trình thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh theo quy định khi xuất hiện nguồn.