Phương pháp xây dựng top down cho trạm tàu điện ngầm

 1. Top down là phương pháp xây dựng từ trên xuống, có nghĩa là chúng tôi đi từ trên xuống dưới.
  Phương-pháp-xây-dựng-top-down-cho-trạm-tàu-điện-ngầm.jpg

  Lý do để chọn phương pháp xây dựng Top Down là gì?


  1. Khoảng cách giữa tường biên của tòa nhà hiện tại và tòa nhà sẽ được xây dựng quá gần và khả năng sập đất quá cao.
  2. Phương pháp này thường được ưa thích cho các tòa nhà cao tầng có tầng hầm sâu, bãi đỗ xe ngầm, đường chui và các dự án đường sắt tàu điện ngầm.
  3. Nếu mực nước quá cao trong khu vực phải xây dựng.
  4. Phương pháp này được ưa thích cho các tòa nhà có hai hoặc nhiều tầng hầm.

  Trình tự thi công top down nhà ga tàu điện ngầm


  Giai đoạn 1: Tường chắn, thường là tường vây được xây dựng.
  Phương-pháp-xây-dựng-top-down-cho-trạm-tàu-điện-ngầm-1.jpg
  Giai đoạn 2: Việc đào chỉ đến cao độ sàn trên cùng được thực hiện, với các thanh chống được lắp đặt để hổ trợ việc thi công.
  Phương-pháp-xây-dựng-top-down-cho-trạm-tàu-điện-ngầm-2.jpg
  Giai đoạn 3: sàn trên cùng được xây dựng với việc chừa lỗ mở để cho phép máy móc được hạ xuống mức đào tầng dưới và để chuyển vật liệu đào.
  Phương-pháp-xây-dựng-top-down-cho-trạm-tàu-điện-ngầm-3.jpg
  Giai đoạn 4: Việc đào cho từng sàn được thực hiện cho đến khi đạt được mức sàn cơ sở.
  Phương-pháp-xây-dựng-top-down-cho-trạm-tàu-điện-ngầm-4.jpg
  Giai đoạn 5: Tấm sàn và tường sau đó được xây dựng. Các lỗ chờ sẽ được thi công lắp sàn. Việc san lấp trên sàn trên cùng được thực hiện và gia cố bề mặt.
  Phương-pháp-xây-dựng-top-down-cho-trạm-tàu-điện-ngầm-5.jpg
  Giai đoạn 6: Trạm được trang bị.
  Phương-pháp-xây-dựng-top-down-cho-trạm-tàu-điện-ngầm-6.jpg