Phương pháp tính trọng lượng thép hình

 1. Như "Công thức tính nhẩm trọng lượng thép xây dựng" đã trình bày, hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm cách tính toán trọng lượng thép hình trên 1 mét dài. Việc này rất hữu ích vì không phải lúc nào chúng ta cũng cầm bảng tra trọng lượng sắt hình trong tay để kiểm tra trọng lượng cây thép do bên bán hàng cung cấp.


  Thép hình ống


  Phương-pháp-tính-trọng-lượng-thép-hình.jpg
  Chúng ta bắt đầu từ công thức của bài trước :
  M = π*d^2*7850/4/1,000,000
  Tuy nhiên do thép ông không đặc ruột nên ta phải trừ phần đặc đó:
  • M = π*(d1^2-d2^2)*7850/4/1,000,000
  • M = (d1^2-d2^2)/162
  Trong đó:
  • M: Trọng lượng cây thép ống trên 1 mét dài
  • π : Số Pi là 3,14
  • d1: Đường kính thanh thép tính theo mặt cắt tiết diện đường tròn 1 (đường kính ngoài)
  • d2: Đường kính thanh thép tính theo mặt cắt tiết diện đường tròn 2 (đường kính trong)
  • 7850: Trọng lượng tiêu chuẩn của thép là 7850 kg/m^3
  Vấn đề ở đây vậy d1 là gì và d2 là gì. Các bạn có thể tham khảo hình sau:
  Phương-pháp-tính-trọng-lượng-thép-hình-1.jpg
  Tính toán thử cho 01 mét dài ống thép D12.7 dầy 0.7mm :
  • M (d12.7 0.7mm) = [12.7^2 -(12.7-0.7*2)^2]*/162 = 33.6^2/162
  • M (d12.7 0.7mm) = 1.96/162 = 0.207
  Từ đây ta có thể nhân số liệu này với chiều dài tiêu chuẩn của 1 cây thép là 6 m sẽ ra trọng lượng tiêu chuẩn của 1 cây thép hình.
  M (d12.7 0.7mm) = 0.207*6 = 1.24 kg
  Phương-pháp-tính-trọng-lượng-thép-hình-2.jpg

  Thép hình hộp vuông, chữ nhật, thép chữ C


  Phương-pháp-tính-trọng-lượng-thép-hình-3.jpg
  Trong phạm vi bài viết, ta chỉ tính cho mặt cắt thép hình chữ nhật:
  M = [2*(H1*d)+2*(H2*d)]*7850/1,000,000
  Trong đó:
  • M: Trọng lượng cây thép ống trên 1 mét dài
  • H1, H2: Chiều dài và chiều cao mặt cắt thép hộp
  • d: Chiều dầy thép hộp
  • 7850: Trọng lượng tiêu chuẩn của thép là 7850 kg/m^3
  Các bạn có thể tham khảo hình sau:
  Phương-pháp-tính-trọng-lượng-thép-hình-4.jpg
  Tính toán thử cho 01 mét dài thép hộp 10x30 dầy 0.7 mm :
  • M (10x30 0.7mm) = [2*(10*0.7)+2*(30*0.7)]*7850/1,000,000
  • M (10x30 0.7mm) = 0.439
  Từ đây ta có thể nhân số liệu này với chiều dài tiêu chuẩn của 1 cây thép là 6 m sẽ ra trọng lượng tiêu chuẩn của 1 cây thép hình
  M (10x30 0.7mm) = 0.439*6 = 2.64 kg
  Phương-pháp-tính-trọng-lượng-thép-hình-5.jpg
  Đối với thép chữ C hay thép chữ Z, các bạn cũng có thể áp dụng tương tự việc tính toán mặt cắt tiết diện rồi nhân với trọng lượng riêng của sắt là 7850kg/m^3. Số liệu này cực kỳ quan trọng nên chúng tôi khuyến khích các bạn ghi nhớ con số hữu ích này.
  Trong phạm vi bài viết này, mục đích chính là hướng dẫn cho các bạn có được kỹ năng để tính toán trọng lượng thép tuy nhiên thực tế trên thị trường hiện nay nhất là đối với trọng lượng thép hình rất khác so với tính toán do phụ thuộc tiêu chuẩn sản xuất của các nhà máy sản xuất.