BIEN HOA NEW CITY

Phương pháp điều chỉnh hợp đồng xây dựng dự án đường hồ chí minh

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 1/11/18.

 1. Về phương pháp điều chỉnh hợp đồng xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh, mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.


  1.jpg
  Ảnh minh họa

  Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2606/ĐHCM-DA3 ngày 28/9/2018 của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về việc phương pháp điều chỉnh hợp đồng xây dựng đường Hồ Chí Minh.

  Theo Bộ Xây dựng, các bên ký kết hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời gian, phương thức và các thỏa thuận khác, hợp tác và đúng pháp luật. Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  Trường hợp do một số địa phương chưa kịp thời công bố giá vật liệu hoặc công bố giá vật liệu nhưng thiếu nhiều chủng loại vật liệu nên không đủ cơ sở thực hiện đối với các gói thầu điều chỉnh giá theo phương pháp bù trừ trực tiếp. Chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ vào hợp đồng đã được ký kết giữa các bên có hiệu lực thỏa thuận, thống nhất bổ sung hình thức điều chỉnh giá hợp đồng, nhưng không làm tăng giá trị hợp đồng và đảm bảo hiệu quả của dự án. Báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định làm cơ sở để điều chỉnh giá hợp đồng.

  Cụ thể, căn cứ điểm d, Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng quy định có thể sử dụng giá công bố của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc các chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Tổng cục Thống kê công bố. Các bên phải quy định cụ thể chỉ số giá trong hơp đồng và phải phù hợp với nội dung, tính chất công việc trong hợp đồng.
  SAIGON GARDEN RIVERSIDE VILLAS
  GRAND CENTER QUY NHON
CAN HO Q7 BOULEVARD

CHIA SẺ TRANG NÀY