Nối cốt thép trong cấu kiện dầm bê tông cốt thép như thế nào

 1. Nối cốt thép phải tuân theo tiêu chuẩn nghiệm thu được ghi trong hồ sơ thiết kế


  Tiêu chuẩn Việt Nam thì việc nối cốt thép trong tiêu chuẩn TCVN 4453-1995 Kết cấu bê tông và bê tông toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu

  Nối chồng buộc cốt thép trong dầm như sau:


  • Với thép có gờ thì cùng mặt cắt k được nối quá 50% lượng thép.
  • Không được nối thép tại những vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong.
  Vậy không được nối tại vị trí chịu lực lớn. Mà trong dầm thì thép giữa nhịp- thép dưới và thép gối - thép trên là những vị trí chịu lực lớn nhất của dầm nên không được nối là đương nhiên. Theo vị trí đó thì khả năng thép bị tuột mối nối là cao nhất. Vậy tránh nó đi không được nối
  Nối-cốt-thép-trong-cấu-kiện-dầm-bê-tông-cốt-thép-như-thế-nào.jpg