Những lưu ý hữu ích cho kỹ sư xây dựng

 1. nhung-lu-y-ky-su-xay-dung.jpg

  Trọng lượng thép cho các thanh thép cơ bản


  6 mm = 0,222 kg
  8 mm = 0,395 kg
  10 mm = 0,616 kg
  12 mm = 0,888 kg
  16 mm = 1,578 kg
  20 mm = 2,466 kg
  25 mm = 3,853 kg
  32 mm = 6,313 kg
  40 mm = 9,865 kg
  hoặc áp dụng công thức rút gọn R^2/40.55

  Chuyển đổi đơn vị


  inch = 25,4 mm
  foot = 0,3048 m
  yard = 0,9144 m
  dặm = 1,6093 km
  acre = 0.4047 hec
  pound = 0,4536 kg
  mm = 0,0394 inch
  m = 3,2808 foot
  m = 1,0936 yard

  Tỷ lệ cấp phối bê tông


  M5 = 1:4:8
  M10 = 1:3:6
  M15 = 1:2:4
  M20 = 1:1.5:3
  M25 = 1:1:2

  Cấp phối vật liệu cơ bản cho từng mác bê tông


  M30 (1:2:2.87)


  xi măng : 380kg/ m3
  đá 20mm : 654 kg/m3
  đá 12,5mm : 436 kg/m3
  cát : 760 kg/m3

  M20 (1:2.48:3.55)


  xi măng : 320kg/ m3
  đá 20mm : 683 kg/m3
  đá 12,5mm : 455 kg/m3
  cát : 794 kg/m3
  nước : 176 kg/ m3
  phụ gia : 0,7%

  M25 (1:2.28:3.27)


  xi măng : 340kg/ m3
  đá 20mm : 667 kg/m3
  đá 12,5mm : 455 kg/m3
  cát : 775 kg/m3
  nước : 185 kg/ m3
  phụ gia : 0,6%