Những lưu ý hữu ích cho kỹ sư xây dựng

 1. nhung-lu-y-ky-su-xay-dung.jpg

  Trọng lượng thép cho các thanh thép cơ bản


  6 mm = 0,222 kg
  8 mm = 0,395 kg
  10 mm = 0,616 kg
  12 mm = 0,888 kg
  16 mm = 1,578 kg
  20 mm = 2,466 kg
  25 mm = 3,853 kg
  32 mm = 6,313 kg
  40 mm = 9,865 kg
  hoặc áp dụng công thức rút gọn R^2/40.55

  Chuyển đổi đơn vị


  inch = 25,4 mm
  foot = 0,3048 m
  yard = 0,9144 m
  dặm = 1,6093 km
  acre = 0.4047 hec
  pound = 0,4536 kg
  mm = 0,0394 inch
  m = 3,2808 foot
  m = 1,0936 yard

  Tỷ lệ cấp phối bê tông


  M5 = 1:4:8
  M10 = 1:3:6
  M15 = 1:2:4
  M20 = 1:1.5:3
  M25 = 1:1:2

  Cấp phối vật liệu cơ bản cho từng mác bê tông


  M30 (1:2:2.87)


  xi măng : 380kg/ m3
  đá 20mm : 654 kg/m3
  đá 12,5mm : 436 kg/m3
  cát : 760 kg/m3

  M20 (1:2.48:3.55)


  xi măng : 320kg/ m3
  đá 20mm : 683 kg/m3
  đá 12,5mm : 455 kg/m3
  cát : 794 kg/m3
  nước : 176 kg/ m3
  phụ gia : 0,7%

  M25 (1:2.28:3.27)


  xi măng : 340kg/ m3
  đá 20mm : 667 kg/m3
  đá 12,5mm : 455 kg/m3
  cát : 775 kg/m3
  nước : 185 kg/ m3
  phụ gia : 0,6%
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. kstuankiet
  kỹ sư xây dựng
 3. nhauyen
  trọng lượng thép xây dựng
 4. xaydungduclinh
  chuyển đổi đơn vị
 5. hoaiphuong0703
  cấp phối bê tông
 6. hoangnhauyen
  Cấp phối vật liệu cơ bản cho từng mác bê tông