Ngắm căn hộ cho người siêu cá tính

 1. Có khi nào bạn tưởng tượng mình ở trong một căn nhà kiểu như chuồng chim bồ câu, gác xép hay như một nhà kho chưa?


  Ngắm-căn-hộ-cho-người-siêu-cá-tính.jpg
  Ngắm-căn-hộ-cho-người-siêu-cá-tính-1.jpg
  Những căn hộ kiểu thế này thường có màu sắc hơi tối, vì thế, việc bố trí ánh sáng là vô cùng quan trọng. Nó cũng khiến bạn tưởng tượng như mình trong một... căn hầm nhưng không sao, ngôi nhà kiểu nhà kho và chuồng chim sẽ đòi hỏi bạn có sự sắp xếp đồ đạc hợp lý và tinh tế hơn.
  Ngắm-căn-hộ-cho-người-siêu-cá-tính-2.jpg
  Ngắm-căn-hộ-cho-người-siêu-cá-tính-3.jpg
  Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng, không gian kiểu này chỉ hợp với những người thực sự cá tính, vì thế, hãy cân nhắc trước khi thử nghiệm.
  Ngắm-căn-hộ-cho-người-siêu-cá-tính-4.jpg
  Ngắm-căn-hộ-cho-người-siêu-cá-tính-5.jpg
  Ngắm-căn-hộ-cho-người-siêu-cá-tính-6.jpg
  Ngắm-căn-hộ-cho-người-siêu-cá-tính-7.jpg
  Ngắm-căn-hộ-cho-người-siêu-cá-tính-8.jpg