Lương kỹ sư xây dựng ở việt nam so với các nước

  1. daigiavinh
    Đã lương thấp mà còn bị ép bởi nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư, và công ty chủ quản.
  2. noname8686
    mấy bác phải tính sức mua nữa. tính vậy sai rồi