Lệnh scale đối với blocks trong autocad

 1. Các lệnh scale trong CAD sẽ hoạt động cho các tham chiếu block reference. Tuy nhiên, bạn có thể chia tỷ lệ các khối của mình với các hệ số tỷ lệ khác nhau dọc theo trục X, Y và Z mà tôi sẽ giải thích ở đây.
  Tôi sẽ sử dụng bản vẽ này – một chiếc ghế đơn giản để giải thích.
  Lệnh-scale-đối-với-blocks-trong-autocad.jpg
  Đầu tiên, chúng ta cần chuyển đổi đối tượng đơn giản này thành một khối và để làm việc đó, bạn có thể sử dụng lệnh Block. Bài viết này giải thích thêm về việc tạo một block trong AutoCAD.
  Chỉ cần đảm bảo rằng trong khi tạo Block, bạn hãy bỏ chọn hộp “Scale Uniformly” như trong hình ở đây.
  Lệnh-scale-đối-với-blocks-trong-autocad-1.jpg
  Khi bạn đã chuẩn bị xong Block của mình, bạn có thể thay đổi tỷ lệ và sau đó chèn nó vào bản vẽ. Để chèn khối, bạn sử dụng lệnh INSERT (hoặc nhập I trong cửa sổ Command).
  Nhập I > Enter, cửa sổ Insert sẽ hiển thị. Trong cửa sổ này, bạn có thể chỉ định tỷ lệ của block dọc theo trục X, Y và Z một cách riêng biệt.
  Chúng ta sẽ sử dụng hệ số tỷ lệ 1 dọc theo trục X và 1,5 dọc theo trục Y, giữ tỷ lệ dọc theo trục Z là 1.
  Lệnh-scale-đối-với-blocks-trong-autocad-2.jpg
  Bây giờ bấm vào OK và bấm vào một điểm để chèn block. Block sẽ trông giống như hình ảnh B được hiển thị bên dưới trong đó hình ảnh A là Block ban đầu ở tỷ lệ tổng thể là 1.
  Lệnh-scale-đối-với-blocks-trong-autocad-3.jpg
  Như bạn có thể thấy rõ, khối trong trường hợp này, sẽ được scale theo tỷ lệ 1,5 chỉ theo hướng Y, không theo bất kỳ hướng nào khác.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. nhauyen
 3. xaydungduclinh
  lệnh scale đối với blocks
 4. hoaiphuong0703
  hướng dẫn lệnh scale
 5. hoangnhauyen
  hướng dẫn scale trong autocad
 6. kstuankiet
  hướng dẫn lệnh scale cho blocks