lavita thuận an

Lệnh overkill xóa nét trùng nhau trong autocad

 1. Xử lý các đường thẳng trùng nhau trong autocad bằng lệnh OVERKILL


  Ví dụ cơ bản: Ta có 2 đường trùng nhau
  Lệnh-overkill-xóa-nét-trùng-nhau-trong-autocad.jpg
  Để gọi lệnh trên command : gõ OVERKILL
  Lệnh-overkill-xóa-nét-trùng-nhau-trong-autocad-1.jpg
  Chọn vùng cần thao tác OVERKILL
  Lệnh-overkill-xóa-nét-trùng-nhau-trong-autocad-2.jpg
  CAD sẽ báo các đường trùng nhau (ở đây là 2)
  Lệnh-overkill-xóa-nét-trùng-nhau-trong-autocad-3.jpg
  Enter Một bảng sẽ hiện ra : Lựa chọn theo các đặc tính riêng.
  Lệnh-overkill-xóa-nét-trùng-nhau-trong-autocad-4.jpg
  Nếu không chọn gì thì CAD sẽ hiểu xóa đường ngắn hơn . Đây là kết quả của mình
  Lệnh-overkill-xóa-nét-trùng-nhau-trong-autocad-5.jpg
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. kstuankiet
 3. nhauyen
  hướng dẫn xóa đường thẳng trùng nhau
 4. xaydungduclinh
  lệnh overkill trong autocad
 5. hoaiphuong0703
  xóa nét trùng nhau bằng lệnh overkill
 6. hoangnhauyen
  xóa nét trong autocad