Làm thế nào để tính toán số lượng gạch cho công trình

 1. Nó khá đơn giản để tính ra số lượng gạch yêu cầu, nhưng có một vài cân nhắc bạn phải xem xét:


  1. Độ dày của tường được xây dựng
  2. Số lượng lỗ mở
  3. Số lượng chi tiết trên tường.
  Làm-thế-nào-để-tính-toán-số-lượng-gạch.jpg
  Biết độ dày của tường là điều quan trọng nhất cần biết.
  Nguyên tắc cơ bản để tính ra số lượng gạch, bạn sẽ phải tính tổng diện tích tòa nhà bạn sẽ xây bằng gạch, cho mỗi m2 vuông bạn có,
  bạn phải nhân số này với 60. Vì vậy, nếu bạn có một bức tường dài 6 mét và cao 2 mét, bạn sẽ có diện tích hình vuông là 12 m. Vì vậy, chúng tôi sẽ cần phải đặt hàng 720 viên gạch.
  Vui lòng cho phép lãng phí khoảng 10%, điều này có thể là do vận chuyển hoặc chỉ di chuyển các viên gạch xung quanh dự án của bạn, một số viên gạch có thể khá dễ vỡ: vì vậy để làm rõ:
  Tường đơn
  → 6m x 2m = 12 mét vuông x 60 (số lượng gạch trong một mét vuông) = 720 + 10% lãng phí = 792 viên gạch cần thiết
  Tường đôi
  → 6m x 2m = 12metres x 120 = 1440+ 20% lãng phí = 1728 viên gạch