Làm thế nào để tìm khoảng cách bằng máy thủy bình

 1. Trong thực tế,chúng ta không chỉ sử dụng máy thủy bình đo cao độ trong san lấp mặt bằng .Chúng ta còn có thể sử dụng máy thủy bình để đo khoảng cách giữa hai điểm. Trong trường hợp có hai điểm trên bề mặt trái đất như điểm A và điểm B và chúng tôi yêu cầu khoảng cách giữa hai điểm này.
  Làm-thế-nào-để-tìm-khoảng-cách-bằng-máy.jpg
  Ở đây khoảng cách biểu thị khoảng cách ngang giữa hai điểm này. Để tìm khoảng cách, chúng tôi chỉ cần đặt máy tại một trong những điểm này. Hơn nữa, chúng tôi yêu cầu đọc chỉ số trên và chie số dưới.
  Đọc chỉ số trên bằng 1.112 và đọc chỉ số dưới bằng 0,654 mét Bây giờ, chúng ta có thể sử dụng công thức xác định khoảng cách ngang.
  Khoảng cách = (chỉ số trên - chỉ số dưới) * hằng số
  [Hằng số sẽ là khoảng cách ngang giữa Điểm A và Điểm B]
  Khoảng cách = (1.112 - 0.654) x 100
  Khoảng cách = 45,8 mét
  [Hằng số có thể không giống nhau cho từng loại máy, tuy nhiên chủ yếu chúng tôi sử dụng 100. Hằng số có thể được tìm thấy trong hướng dẫn sử dụng máy cân bằng. ]