Kiến nghị chấp thuận đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công viên mũi đèn đỏ

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 19/11/18.

 1. admin Administrator

  279 lượt xem

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp ngày 09/10/2018 về việc chấp thuận đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị, trên cơ sở Báo cáo số 2025/BXD-PTĐT ngày 16/8/2018 về việc rà soát kết quả triển khai, thủ tục đầu tư liên quan của dự án, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành tại cuộc họp và dự thảo báo cáo Phó Thủ tướng về những nội dung liên quan đến dự án nêu trên.


  Đến nay, Bộ Xây dựng đã nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 7699/BKHĐT-PC ngày 30/10/2018 và Bộ Tư pháp tại Văn bản số 4268/BTP-PLDSKT ngày 06/11/2018. Bộ Xây dựng báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng như sau:
  1.jpg
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp cơ bản thống nhất với Báo cáo số 2025/BXD-PTĐT ngày 16/8/2018 của Bộ Xây dựng và xác định dự án được thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp giữa Luật Đầu tư 2005 và Luật Đầu tư 2014 (được UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 8156/UBND-ĐTMT ngày 28/11/2007, gia hạn tại Văn bản số 1751/UBND-ĐTMT ngày 22/4/2009 và chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện dự án tại Văn bản số 4980/UBND-ĐTMT ngày 24/8/2015), do đó việc quyết định chủ trương đầu tư dự án được xem xét áp dụng quy định chuyển tiếp trên cơ sở tuân thủ quy định tại Khoản 3, Điều 59, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; dự án thực hiện chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Nghị định số 11/2013/NĐ-CP).

  Trên cơ sở các ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và kết quả thẩm định hồ sơ dự án của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 67/TTr-BXD ngày 22/12/2017, trên tinh thần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo ý kiến chấp thuận của Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

CHIA SẺ TRANG NÀY