Khái niệm nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở

 1. Thiết kế cơ sở là gì ?


  Thiết kế cơ sở là bản vẽ thiết kế được thực hiện trong thời gian, giai đoạn lập Dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở phương án thiết kế đã được lựa chọn. Bản vẽ thiết kế cơ sở phải thể hiện được các thông số kỹ thuật phù hợp theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Là căn cứ để triển khai các bước thiết kế tiếp theo.
  Một bộ hồ sơ thiết kế công trình nhà xưởng hoặc bất kỳ một dự án xây dựng nào khác đều bao gồm 3 bước :
  • Thiết kế cơ sở.
  • Thiết kế kỹ thuật.
  • Thiết kế thi công.
  Tùy vào tính chất, quy mô dự án của từng công trình xây dựng mà công đoạn thiết kế được thực hiện theo 1 bước, 2 bước hoặc 3 bước. Đối với công trình xây dựng được thiết kế từ 2 bước trở lên, bắt buộc phải có hồ sơ thiết kế cơ sở.
  Khái-niệm-nội-dung-hồ-sơ-thiết-kế-cơ-sở.jpg

  Hồ sơ thiết kế cơ sở gồm những gì ?


  Hồ sơ thiết kế cơ sở là bộ hồ sơ bao gồm toàn bộ thông tin của bản vẽ thiết kế cơ sở. Bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ.

  Phần thuyết minh


  • Giới thiệu tóm tắt khu đất xây dựng công trình, lên phương án thiết kế tổng thể mặt bằng dự án hoặc phương án tuyến đối với công trình theo tuyến. Vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình, việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án với hạ tầng kỹ thuật tại khu vực xây dựng.
  • Đưa ra phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ (đối với hạng mục công trình có yêu cầu về công nghệ).
  • Đưa ra phương án kiến trúc (đối với hạng mục có yêu cầu về kiến trúc).
  • Đưa ra phương án kết cấu chính, hệ thống, hạ tầng kỹ thuật của công trình.
  • Đưa ra phương án phòng chống cháy nổ theo quy định của nhà nước, bảo đảm môi trường thiên nhiên xung quanh dự án.
  • Lên danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.

  Phần bản vẽ


  • Bản vẽ tổng thể mặt bằng công trình (đối với công trình theo tuyến cần phải có bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình).
  • Bản vẽ sơ đồ công nghệ, dây chuyền công nghệ (đối với công trình có yêu cầu công nghệ).
  • Bản vẽ phương án kiến trúc (đối với công trình có yêu cầu kiến trúc).
  Bản vẽ phương án kết cấu chính, hạ tầng, kỹ thuật của toàn bộ công trình. Bản vẽ kết nối với hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.