Khái niệm cách tính diện tích thông thủy nhà

 1. Thông thủy là nơi dòng nước có thể chảy qua. Diện tích thông thủy là diện tích bao gồm cả phần diện tích tường ngăn các phòng bên trong căn hộ và diện tích lô gia, ban công (nếu có) gắn liền với căn hộ, không tính tường bao ngôi nhà, tường phân chia căn hộ, diện tích sàn có cột, hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.


  Diện tích thông thủy còn được gọi là diện tích trải thảm (nghĩa là ở đâu có thể trải thảm được thì ở đó có thể tính diện tích).
  Khái-niệm-cách-tính-diện-tích-thông-thủy-nhà.jpg
  Theo thông tư số 03/2014/TT – BXD về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD thì :
  Khi tính diện tích ban công thì tính toàn bộ diện tích sàn, trường hợp ban công có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung.
  Khi bàn giao căn hộ, các bên phải ghi rõ trong biên bản bàn giao căn hộ hoặc trong phụ lục hợp đồng diện tích sử dụng căn hộ thực tế bàn giao và diện tích ghi trong hợp đồng mua bán căn hộ đã ký; biên bản bàn giao căn hộ hoặc phụ lục hợp đồng được coi là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng mua bán căn hộ.

  Cách tính diện tích thông thủy


  Diện tích thông thủy dùng để tính diện tích bán căn hộ chung cư. Theo thông tư số 03, có hiệu lực ngày 8/4/2014 thì diện tích bán được tính từ mép trong của tường bao quanh căn hộ.
  • Bao gồm diện tích : ban công riêng (nếu có) và vách ngăn bên trong căn hộ (nếu có). Nếu ban công, lô gia có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung.
  • Không bao gồm diện tích : cột và hộp kỹ thuật bên trong căn hộ (nếu có).
  Khái-niệm-cách-tính-diện-tích-thông-thủy-nhà-1.jpg
  Công thức tính diện tích thông thủy (diện tích sử dụng căn hộ)
  Diện tích sử dụng căn hộ = (a x b) + (c x d) – (∑ei + f)
  Trong đó :
  • (a x b) là diện tích vách ngăn bên trong căn hộ
  • (c x d) là diện tích ban công (nếu có)
  • ei là diện tích sàn có cột nằm bên trong căn hộ.
  • F là diện tích sàn có hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ.

  Một số cách tính diện tích thông thủy khác ở trong khu vực


  Hồng Kông & Singapore
  • Diện tích thông thủy được tính từ tim tường bao quanh căn hộ. Bao gồm diện tích ban công riêng của căn hộ và vách ngăn, cột bên trong căn hộ (nếu có).
  • Nếu ban công, lô gia có phần diện tích tường chung thì tính từ tìm của tường chung.
  Indonesia
  • Diện tích thông thủy được tính từ tim tường bao quanh căn hộ. Bao gồm diện tích ban công riêng của căn hộ và vách ngăn, cột bên trong căn hộ (nếu có). Không bao gồm diện tích cột & hộp kỹ thuật bên trong căn hộ (nếu có).
  • Nếu ban công, lô gia có phần diện tích tường chung thì tính từ mép trong của tường chung.