Khai báo vật liệu bê tông trong etabs

 1. Khai báo vật liệu bê tông trong phần mềm etabs:


  Vào menu Define >> Material Properties >> Add New Material, hộp thoại Add New Material Property hiện lên như hình dưới:
  Với cường độ bê tông B25, R=14500 kN/m2 thì fcu khai báo sẽ bằng: 14500*1.5/0.67 = 32462 (kN/m2)
  Lựa chọn tiêu chuẩn BS
  • fcu: là cường độ đặc trưng của bê tông.
  • fy: là cường độ chảy của cốt thép chịu uốn (thép dọc).
  • fys: là cường độ chảy của cốt thép chịu cắt (thép đai).
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs.jpg

  Quy đổi tiêu chuẩn


  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-1.jpg
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-2.jpg
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-3.jpg
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-4.jpg
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-5.jpg
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-6.jpg
  Khai-báo-vật-liệu-bê-tông-trong-etabs-6.jpg
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. nhauyen
  khai báo vật liệu trong etabs
 3. xaydungduclinh
  khai báo bê tông trong etabs
 4. hoaiphuong0703
  Khai báo vật liệu bê tông trong phần mềm etabs
 5. hoangnhauyen
  khai báo vật liệu trong phần mềm tính kết cấu etabs
 6. kstuankiet
  phần mềm tính kết cấu chuyên dụng dân xây dựng etabs