1. vuthaiquang25 Guest

    230 lượt xem
    hầu hết các nước đều cho phép tìm bán bất động sản hình thành trong mai sau, đặc biệt là đối sở hữu bất động sản là gia đình hình thành trong mai sau. Việc tậu bán gia đình hình thành trong mai sau Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết được quy định siêu chặt chẽ nhằm cam đoan quyền địa ốc thuận tiện của khách thuê nhà, nhất là người mua nhà ở nhà đất nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư. Ở Hàn Quốc, Chính phủ đã xây dựng thương hiệu Tổng doanh nghiệp bảo lãnh gia đình nhà nước (GHLC) chịu trách nhiệm xem xét năng lực tài chính của những doanh nghiệp nhà đất, từ đó cung cấp những mức bảo lãnh ăn nhập theo hợp đồng bảo lãnh nhằm đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thay cho chủ đầu tư trường hợp khi hết Các quy định hợp đồng mà nhà đầu tư không triển khai hoặc thực thi không chuẩn xác hợp đồng hai bên đã ký kết để Tránh rủi ro cho khách môi giới.
    [​IMG]
    hầu hết những nước đều quy định chặt về điều kiện hành nghề môi giới nhà đất. Văn phòng, trọng tâm môi giới nhà đất ra đời do những nhà ở môi giới kinh doanh mang trình độ nhà đất chuyên môn cao trong ngành bất động sản (Hàn Quốc). Để hành nghề Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết, cá nhân cần sở hữu chứng chỉ hành nghề hoặc thẻ hành nghề (Anh), để được cấp chứng chỉ hành nghề thì cá nhân phải trải qua đào tạo địa ốc sát hạch nghiêm túc và đáp ứng 1 số điều kiện nhất quyết. Cụ thể là:
    Để hành nghề môi giới nhà đất ở Mỹ, phải cần có 1 giấy phép vì thế chính quyền bang cấp, cần phải thi đáp án nhiều câu hỏi Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết về những giao dịch bất động sản cơ bản địa ốc luật Liên quan đến sắm bán bất động sản, cần phải tham gia một khóa đào tạo từ 60 đến 120 giờ, địa ốc phải cần có kinh nghiệm sắm bán địa ốc từ 1 tới 3 năm.