Hướng dẫn xác định chi phí thiết kế xây dựng

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 25/1/19.

 1. admin Administrator

  438 lượt xem

  Sau khi nhận được Văn bản số 737/BQLĐT-KHTĐ ngày 4/12/2018 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 đề nghị hướng dẫn xác định chi phí thiết kế xây dựng, vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4.


  1.jpg Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
  Theo Bộ Xây dựng, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn thiết kế thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.
  Tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình quy định: “Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng tương ứng với loại, cấp của từng công trình tròn tổng mức đầu tư được duyệt”.
  Theo nội dung Văn bản số 737/BQLĐT-KHTĐ: “Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mồng là công trình cấp I gồm nhiều công trình khác nhau như: Đập chính ngăn sông, cống xả sâu – xả cát, tràn xả lũ, đập phụ, cống lấy nước, khoan phụt và xử lý nền đập chính và đập phụ, thiết bị chế tạo cơ khí, đường điện phục vụ thi công và vận hành, đường thi công kết hợp quản lý, thì chi phí thiết kế tính bằng tỷ lệ % chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán được duyệt (trong đó, cấp công trình theo cấp công trình đầu mối)”.
  Như vậy, trường hợp dự án Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mồng gồm nhiều loại, nhiều cấp công trình khác nhau thì chi phí thiết kế xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ (%) được tra tương ứng với từng loại, từng cấp công trình; việc phân loại, phân cấp công trình được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng).
  Đối với các công trình thuộc công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thì định mức chi phí thiết kế được quy định cụ thể tại mục 14 Quyết định số 79/QĐ-BXD.
  Khánh An/báo xây dựng
  Bài viết mới

CHIA SẺ TRANG NÀY