BIEN HOA NEW CITY

Hướng dẫn về việc áp dụng định mức xây dựng

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 2/12/18.

 1. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Cty CP Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu hướng dẫn về việc áp dụng định mức xây dựng.


  1.jpg
  Ảnh minh họa.

  Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 10664/VPCP-ĐMDN ngày 02/11/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển ý kiến của Cty CP Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu - tỉnh Lai Châu qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Phiếu chuyển số 1684/PC-VPCP ngày 06/11/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển Văn bản số 161/CV-CTI ngày 16/10/2018 của Cty CP Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu của đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng định mức xây dựng.

  Theo Bộ Xây dựng, việc áp dụng định mức để xác định chi phí đầu tư xây dựng cần đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ trên cơ sở phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công. Trường hợp định mức áp dụng không phù hợp thì tổ chức lập định mức mới theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

  Việc thanh quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Cty CP Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu - tỉnh Lai Châu căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện.
  SAIGON GARDEN RIVERSIDE VILLAS
  GRAND CENTER QUY NHON

CHIA SẺ TRANG NÀY

CAN HO Q7 BOULEVARD