Hướng dẫn vẽ khung tên cho bản vẽ autocad

 1. Hướng dẫn vẽ khung tên cho bản vẽ autocad.


  Kích thước của khung tên.


  Hướng-dẫn-vẽ-khung-tên-cho-bản-vẽ-autocad.jpg
  Chú thích:
  • Ô 2: Tỷ lệ
   • Tỉ lệ thu nhỏ : 1:2 – 1:5 – 1:10 – 1:20 – 1:50 -1:100 – 1:200…
   • Tỉ lệ nguyên hình : 1:1
   • Tỉ lệ phóng to: 2:1 – 5:1 – 10:1 – 20:1 – 50:1…
  Tỉ lệ của một hình biểu diễn là tỉ số giữa kích thước đo trên bản vẽ và kích thước tương ứng đo trên vật thật.
  Trị số kích thưóc ghi trên hình biểu diễn không phụ thuộc vào tỉ lệ của hình biểu diễn.

  • Ô 3 :Ngày vẽ .
   • Dùng để ghi ngày mà bạn vẽ bản vẽ đó.
  • Ô 4: Chữ ký người kiểm tra bản vẽ hoặc tên người kiểm tra bản vẽ.
  • Ô 5: Họ tên người vẽ, công ty nào trường nào, khoa nào.
  • Ô 6: Ký hiệu bài vẽ.
  • Ô 1: Tên sản phẩm, tên chi tiết

  Cách đặt khung tên vào trong bản vẽ


  Đối với bản vẽ A3 -> A0 ta đặt khổ giấy nằm ngang so với khung tên.
  Đối với bản vẽ A4 ta đặt khổ giấy nằm đứng so với khung tên.
  Hướng-dẫn-vẽ-khung-tên-cho-bản-vẽ-autocad-1.jpg