BIEN HOA NEW CITY

Hướng dẫn thực hiện bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 30/11/18.

 1. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ vể việc hướng dẫn việc thực hiện bảo lãnh tạm ứng hợp đồng.


  1.png
  Ảnh minh họa
  Theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, trường hợp bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu thì từng thành viên trong liên danh phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng cho từng thành viên, trừ trường hợp các thành viên trong liên danh thỏa thuận để nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho bên giao thầu.

  Do đó, đối với trường hợp nêu trong Văn bản số 989/BQLDA-KHTĐ, từng thành viên trong liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng tương ứng với khoản tiền được tạm ứng của từng thành viên, trừ trường hợp các thành viên thỏa thuận để nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho bên giao thầu.
  HO TRAM PEARL
  GRAND CENTER QUY NHON
SAIGON GARDEN RIVERSIDE