Hướng dẫn chuyển quyền sử dụng đất tại dự án khu nhà ở thương mại phú hồng phát, tỉnh bình dương

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 17/1/19.

 1. admin Administrator

  234 lượt xem

  Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Phát, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.


  1.jpg
  Ảnh minh họa.
  Phúc đáp Công văn số 5848/UBND-KTN ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng tại Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Phát, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (có hồ sơ Dự án gửi kèm), theo Bộ Xây dựng thì về Hồ sơ pháp lý của Dự án: Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Phát, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (sau đây viết tắt là Dự án) có quy mô 2,752 ha gồm 227 lô đất xây dựng nhà ở liên kế thương mại; thuộc nhóm các dự án chuyển đổi công năng từ đất công nghiệp sang đô thị, thương mại, dịch vụ được UBND tỉnh Bình Dương có chủ trương cho phép cập nhật vào Quy hoạch phân khu 1/2000 theo Thông báo số 43/TB-UBND ngày 06/3/2018; thuộc danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 của thị xã Thuận An theo Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 25/7/2018.
  UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận cho Cty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án tại Công văn số 3267/UBND-KTN ngày18/7/2018; chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án tại Công văn số 3921/UBND-KTN ngày 22/8/2018; cho phép Cty được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án tại Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 28/8/2018.
  UBND thị xã Thuận An đã phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của Dự án tại Quyết định số 4943/QĐ-UBND ngày 01/8/2018; phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của Dự án tại Quyết định số 6146/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 (trong đó điều chỉnh các lô xây dựng nhà ở xã hội thành nhà ở thương mại theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 3921/UBND-KTN ngày 22/8/2018).
  Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 5848/UBND-KTN, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (tổng diện tích 15.301,4m2 đất ở tại đô thị thuộc Dự án); Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Giấy phép xây dựng số 2998/GPXD-SXD ngày 07/9/2018.
  Cty đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Dự án tại Quyết định số 03/QĐ-ĐTVN ngày 07/9/2018; phê duyệt Dự án (phần công trình dân dụng) tại Quyết định số 04/2018/QĐ-ĐTVN ngày 29/11/2018.
  Ý kiến cụ thể đối với khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án: Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương tại Công văn số 5848/UBND-KTN và hồ sơ Dự án gửi kèm, Dự án có chức năng sử dụng đất phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thuận Giao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND thị xã Thuận An phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 4917/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 (sau đây viết tắt là QHPK 4917) và Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 12/4/2010. Theo QHPK 4917, tuyến D20 và N19 (có đoạn cuối đi qua Dự án) là tuyến đường phân khu vực.
  Tuy nhiên, Quyết định số 5001/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND thị xã Thuận An đã điều chỉnh các đoạn qua Dự án của các tuyến đường này thành đường nội bộ trong các khu đất ở.
  Dự án đang triển khai xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt và Giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng Bình Dương cấp.
  Căn cứ vị trí, đặc điểm của Dự án, nhu cầu phát triển nhà ở và các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan, đề nghị UBND tỉnh Bình Dương thực hiện một số nội dung sau:
  Xem xét và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền việc quyết định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại Dự án. Không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại các lô đất trên tuyến đường 22/12.
  Chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và Chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong Dự án; giám sát chặt chẽ việc xây dựng nhà ở trong khu vực Dự án đảm bảo tuân thủ Quy hoạch tổng mặt bằng, quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và các mẫu nhà ở đã được phê duyệt, đảm bảo thống nhất kiến trúc cảnh quan đô thị trên toàn tuyến đường quy hoạch D20, N19.
  Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và Giấy phép xây dựng được cấp, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.
  Một số lưu ý khác: Đối với trách nhiệm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Dự án, UBND tỉnh Bình Dương đã cho phép Cty được áp dụng hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước (Công văn số 3921/UBND-KTN ngày 22/8/2018); UBND thị xã Thuận An đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, điều chỉnh 3.111,3m2 đất nhà ở xã hội thành đất nhà ở liên kế thương mại (tương đương 47 lô đất). Tuy nhiên, các lô đất này vẫn được xác nhận là đất nhà ở xã hội tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gửi kèm theo hồ sơ Dự án).
  Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát các thủ tục về đất đai đảm bảo tính pháp lý đối với các khu vực được chuyển đổi từ đất xây dựng nhà ở xã hội sang đất xây dựng nhà ở thương mại; bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn phường Thuận Giao và thị xã Thuận An, bổ sung khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% nêu trên vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn theo quy định của pháp luật về nhà ở; tổ chức triển khai dự án phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh được phê duyệt.
  Tuyết Hạnh/báo xây dựng

CHIA SẺ TRANG NÀY