1. nguyenlongkn New Member

  159 lượt xem
  các nghiên cứu phân tích bất động sản đS cho tháy là trong chung cư n04 trường họrp tiêu biểu, một đồng đô la được chi trả dưới dạng cổ tức đất đai mang tác động tlch cực lèn thi trường chửng khoán gắp bin lần một đồng đố la lợi nhuận ko được cung ứng. Điểm này được minh họa tương đối rô qua nhóm các công ti Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết điểm mạnh công cùng trong một so năm trước 1950. những phát hành cỏ mức chi trả cỗ tức tòa được bán ờ mửc hệ sổ lợi tức tháp, và đlẻu đó cho tháy bất động sản rằng ấy là những món mua vào đặc trưng hắp dẫn, tại vì V) cổ tức thuê chung cư udic của chúng sau đấy đa đất đai tâng lốn. Kẻ từ năm 1950, tỷ lệ chl trà đã trâr thành ra đòng đèu hơn đốl VƠI fính vực công nghiệp đô. Chú thlch Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết của tác fake.

  [​IMG]

  Vảo cuói các năm 1990, các địa ốc công ti kỹ thuật là những thuê căn hộ trung Yên kề bảo vộ đặc thù mạnh mẽ quan dlểm cho rằng đất đai tất thảy lãi suắt của họ phải cần được ‘tál dầu tư tr£r lai doanh nghiệp’, nơi mà chủng cỗ thể tạo ra được mức sinh lời cao hơn so với lợi nhuận mà bẩt kỳ một cổ đông Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem liên kết ban ngoại trừ nào mang thè tạo được bằng phương pháp tál đầu tư chinh si tiền đú nếu nó được chl trả cho họ dưởl dạng cỏ tức. Thật khOng thể tin được, những chủ đầu tư chưa bao glơ đặt dẩu hỏi vè sự thuê chung cư Trung Yên Plaza đúng dẩn cùa đất đai các nguyên lỷ kè cá klẻu "Bố là ngươi biết rO nhất’ này - hoặc thậm chl lã nhận thức rằng tlèn của cơng ty ía thuộc nhà đất vè các cổ đông chứ khỗng phải cần cdc giám đ&c. Hãy xem binh luận vè chương này.
   
 2. maily16

  maily16 Member

  khu này cao cấp :(