Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng

 1. Hồ sơ hoàn công là tài liệu, lý lịch của sản phẩm công trình xây dựng, bao gồm các vấn đề từ chủ trương đầu tư đến vệc lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, thi công xây dựng công trình và các vấn đề khác có liên quan đến dự án, công trình đó.
  Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng bao gồm hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng được quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 12/2005/TT-BXD về Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình và Điều kiện của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng.

  Vai trò của Hồ sơ hoàn công


  Khi công trình xây dựng hoàn thành, nhà thầu có trách nhiệm hoàn thiện thi công, dọn dẹp hiện trường, lập bản vẽ hoàn công và chuẩn bị các tài liệu để phục vụ cho công tác nghiệm thu toàn phần công trình. 7 vai trò chính của hồ sơ hoàn công :
  1. Là cơ sở cho việc nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hạng mục công trình và công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.
  2. Là cơ sở để thiết kế phương án bảo vệ cho công trình.
  3. Là cơ sở để thanh toán, quyết toán và phục vụ cho việc kiểm toán.
  4. Là hướng dẫn viên cho người khai thác sử dụng.
  5. Là hồ sơ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình.
  6. Giúp cơ quan chức năng quản lý có thẩm quyền nắm được đầy đủ cấu tạo cụ thể, thực trạng ban đầu của công trình nhằm khai thác, sử dụng đúng với khả năng thực tế của công trình và có biện pháp duy tu bảo dưỡng phù hợp để đảm bảo tuổi thọ của công trình được dài lâu.
  7. Giúp các cơ quan khi cần tìm lại các tài liệu nghiên cứu.
  ho-so-hoan-cong-la-gi.jpg


  Hồ sơ hoàn công gồm những gì?


  Hồ sơ hoàn công bao gồm 8 loại giấy tờ cần thiết được liệt kê dưới đây :
  1. Giấy phép xây dựng.
  2. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
  3. Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công.
  4. Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
  5. Hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư với các nhà thầu thiết kế, thi công xây dựng.
  6. Bản vẽ hoàn công.
  7. Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định.
  8. Các văn bản khác có liên quan đến hợp đồng thi công xây dựng (nếu có).

  Nộp hồ sơ hoàn công ở đâu ?


  • Đối với công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp 1, các công trình tôn giáo, di tích lịch sử, tượng đài, các tuyến, trục được chính thì nộp hồ sơ hoàn công tại Sở xây dựng
  • Đối với các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận, huyện thì nộp hồ sơ hoàn công tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.
  • Đối với nhà ở riêng lẽ trong khu dân cư nông thôn thì nộp hồ sơ hoàn công tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  Lưu ý,
  Trường hợp hoàn công nhà xây sai giấy phép thì phạt tiền đối với chủ đầu tư tổ chức thi công xây dựng với mức phạt tiền từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn và từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng đối với trường hợp xây nhà ở riêng lẻ ở đô thị.
  Ngoài hình thức phạt tiền, chủ đầu tư còn bị buộc khắc phục hậu quả, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu tự phá dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ.
  Hoàn công được coi là vi phạm một trong những nội dung trong giấy phép xây dựng, cụ thể:
  • Thay đổi vị trí xây dựng công trình
  • Sai cốt nền xây dựng công trình
  • Vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. kstuankiet
  hoàn công công trình xây dựng
 3. nhauyen
  hồ sơ hoàn công
 4. xaydungduclinh
  hồ sơ hoàn công công trình xây dựng bao gồm hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng
 5. hoaiphuong0703
  giấy tờ hoàn công công trình xây dựng
 6. hoangnhauyen
  Hồ sơ hoàn công công trình xây dựng