BIEN HOA NEW CITY

Góp ý hồ sơ thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu quốc tế bờ y, kon tum

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 14/2/19.

 1. Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 8922/BKHĐT-KTDV ngày 14/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý kiến hồ sơ thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum trong quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam của UBND tỉnh Kon Tum.


  5.jpg Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
  Theo Bộ Xây dựng, hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum trong quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam được UBND tỉnh Kon Tum tổ chức lập căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.
  UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành và ý kiến của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 2153/BXD-QHKT ngày 27/8/2018 để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch.
  Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum trong quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam cho phù hợp điều kiện tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu phát triển là cần thiết. Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 28/11/2018 và hồ sơ kèm theo Văn bản số 8922/BKHĐT-KTDV ngày 14/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  Để hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, đề nghị UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung đánh giá, làm rõ một số nội dung sau:
  Tính hợp lý của quy mô diện tích đề xuất khoảng 15.000ha trong Báo cáo Điều chỉnh quy hoạch phát triển khu kinh tế, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển như đã nêu trong Tờ trình số 163/TTr-UBND.
  Sự cần thiết và phù hợp của đề xuất bổ sung các chức năng mới trong Khu kinh tế so với Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ như: Khu sinh thái và nhà ở chuyên đề, khu nghỉ dưỡng cao cấp.
  Làm rõ về quy mô diện tích khu nhà ở cho người nước ngoài (284,91ha) tăng so với Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (182ha).
  Làm rõ mục tiêu “Xây dựng khu kinh tế đạt tiêu chí trở thành đô thị loại II vùng biên giới”; Cân nhắc để đề xuất giới hạn mục tiêu “Quy hoạch các đô thị thuộc khu kinh tế theo tiêu chí đô thị loại II vùng biên giới”.
  Huyền Trang/báo xây dựng
  HO TRAM PEARL
  GRAND CENTER QUY NHON

CHIA SẺ TRANG NÀY

SAIGON GARDEN RIVERSIDE