Giáo trình nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng

  1. Giáo trình Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng, phân loại kiến trúc, thiết kế an toàn, vấn đề kỹ thuật

    NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

    Giáo-trình-nguyên-lý-thiết-kế-kiến-trúc-dân-dụng.jpg

    Các file đính kèm: