Giáo trình khai thác kiểm định sửa chữa và tăng cường cầu

 1. Giáo trình "Khai thác, kiểm định, sửa chữa và tăng cường cầu" có nội dung trình bày về kiểm tra đánh giá phân loại chất lượng kỹ thuật công trình, đánh giá năng lực chịu tải của cầu cũ, sửa chữa và tăng cường cầu, đánh giá năng lực chịu tải của cầu đã qua khai thác.

  KHAI THÁC, KIỄM ĐỊNH, SỮA CHỮA ,TĂNG CƯỜNG CẦU


  GS.TS. NGUYỄN VIẾT TRUNG

  Giáo-trình-khai-thác-kiểm-định-sửa-chữa-và-tăng-cường-cầu.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.