Giáo trình động lực học công trình nguyễn trung kiên

 1. Giáo trình "Động lực học công trình - Nguyễn Trung Kiên" có nội dung trình bày về những khái niệm cơ bản, dao động hệ một bậc tự do, dao động hệ hữu hạn bậc tự do, hệ vô hạn bậc tự do - dao động của thanh thẳng, dao động của hệ phức tạp, phương pháp tích phân theo thời gian trong phân tích bài toán động lực học

  ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH


  Nguyễn Trung Kiên
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
  KHOA CÔNG TRÌNH

  BỘ MÔN KẾT CẤU

  Giáo-trình-động-lực-học-công-trình-nguyễn-trung-kiên.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.