Ebook thiết kế tường chắn đất

  1. Thiết kế tường chắn đất cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại tường chắn - Cấu tạo và bố trí, tính áp lực đất, nghiệm toán ổn định của tường chắn, tính toán kết cấu đất có cốt, tổng hợp các công thức tính áp lực đất trong các trường hợp khác nhau.

    THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN ĐẤT


    NGUYỄN QUANG CHIÊU

    Ebook-thiết-kế-tường-chắn-đất.jpg

    Các file đính kèm: