Ebook định mức dự toán xây dựng công trình

 1. Nội dung ebook trình bày về các nội dung định mức dự toán thí nghiệm (mức hao phí vật liệu, mức hao phí lao động, mức hao phí máy thi công), kết cấu tập định mức dự toán thí nghiệm, các thành phần hao phí trong định mức dự toán thí nghiệm.

  ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


  PHẦN

  THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


  (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
  BỘ XÂY DỰNG
  VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG​
  Ebook định mức dự toán xây dựng công trình.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoangnhauyen
  dự toán xây dựng công trình
 3. kstuankiet
  thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình
 4. nhauyen
  định mức dự toán xây dựng công trình
  admin, hoaiphuong0703xaydungduclinh thích bài này.
 5. xaydungduclinh
  tài liệu định mức dự toán xây dựng công trình
  adminhoaiphuong0703 thích bài này.
 6. hoaiphuong0703
  giáo trình định mức dự toán xây dựng công trình
  admin thích bài này.
 7. Đinh Quang Huy
  dự toán xây dựng công trình
  admin thích bài này.
 8. tung0886363246
  Định mức xây dựng
  admin thích bài này.
 9. vanthang11084
  ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH cam on rat nhieu
  admin thích bài này.
 10. Đỗ Công Danh
  tks ! tài liệu hay
  admin thích bài này.