Ebook cầu bê tông cốt thép tcvn 11823 2017

 1. Ebook Cầu bê tông cốt thép được biên soạn theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017. Nội dung tài liệu gồm có 9 chương, trình bày từ tổng quan về cấu tạo các bộ phận trên kết cấu nhịp cầu và các quy định tiêu chuẩn chung, đến các phân tích chi tiết về thiết kế như tính toán nội lực cho các bộ phận kết cấu, các kiểm toán cần thiết cho kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép thường và dự ứng lực.

  CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP


  TCVN 11823:2017


  Ths. Mai Lựu
  Ths. Lê Hồng Lam
  Nhà xuất bản : Giao Thông Vận tải​
  Ebook-cầu-bê-tông-cốt-thép-tcvn-11823.jpg

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.
 2. Dao quang huy
  Tài liệu có tính tham khảo cao