Đo tất cả mọi thứ chỉ với bàn tay của bạn

 1. Tất cả mọi thứ chỉ với bàn tay của bạn


  Không phải lúc nào cũng có sẵn các công cụ đo lường cần thiết chẳng hạn như thước dây, thước kẻ hoặc thước đo góc với chúng tôi.
  Đo-tất-cả-mọi-thứ-chỉ-với-bàn-tay-của-bạn.jpg
  Với mục đích đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thủ thuật để đo các kích thước khác nhau như chiều dài và độ.
  Ví dụ: nếu bạn mở ngón tay cái và ngón trỏ, chiều dài giữa chúng sẽ vào khoảng 18 cm.
  Hơn nữa, nếu bạn mở ngón tay cái và ngón út thay vào đó, bạn sẽ nhận được thêm 2 cm cho tổng cộng khoảng 20 cm. Tất nhiên bàn tay con người có kích thước khác nhau, vì vậy phương pháp này chỉ là một cách để đo chiều dài gần đúng.
  Đo-tất-cả-mọi-thứ-chỉ-với-bàn-tay-của-bạn-1.jpg
  Bạn có thể đo độ bằng lòng bàn tay vì bạn sẽ có góc 90 độ với ngón tay cái và ngón tay út của bạn. Bạn cũng có thể đo 60 độ, 45 độ và 30 độ với phương pháp này.
  Đo-tất-cả-mọi-thứ-chỉ-với-bàn-tay-của-bạn-2.jpg
  Đo-tất-cả-mọi-thứ-chỉ-với-bàn-tay-của-bạn-3.jpg