Độ sụt của bê tông

 1. Độ sụt của bê tông thể hiện độ dẻo và tính dễ chảy của bê tông. Giá trị này được quan tâm trong quá trình thi công ngoài công trường, nó phụ thuộc vào biện pháp thi công bê tông, ví dụ biện pháp bơm cần hay bơm tĩnh, thi công bê tông móng hay bê tông cột...

  Thí nghiệm độ sụt bê tông với dụng cụ phễu hình nón


  Độ sụt của bê tông được thí nghiệm ngay tại hiện trường, công tác thí nghiệm độ sụt gồm các bước:
  • Cho hỗn hợp bê tông vào phễu, đầm cho bê tông đều bằng que đầm và gạt bỏ phần bê tông thừa trên phễu
  • Từ từ rút phễu lên trong thời gian ~ 5s sao cho bê tông trong phễu không di chuyển
  • Đợi mẫu bê tông sụt xuống ổn định
  • Lấy thước đo khoảng cách từ đỉnh của bê tông và chiều cao của phễu
  • Khoảng cách này thể hiện độ sụt của bê tông
  Độ-sụt-của-bê-tông.jpg
  Thông thường độ sụt của bê tông được quy định rõ ràng trong ghi chú chung trong bản vẽ thiết kế kết cấu:
  • Độ sụt của các cấu kiện móng, cột, dầm sàn đổ bằng bơm bê tông: 6 - 10 cm
  • Độ sụt của bê tông đổ bằng bơm tĩnh: 8 – 12 cm
  • Độ sụt bê tông cọc khoan nhồi: 8 – 12cm