Đồ án kỹ thuật thi công

 1. ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG


  Yêu cầu : Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bê tông cốt thép tại chổ.
  1.jpg

  1. PHẦN SAN ĐẤT
  • Đường đồng mức thấp nhất: 7,4 m
  • Độ chênh cao đường đồng mức: 0,45m
  • Kích thước ôđất : 300m x 200m
  • Hệ số mái dốc: m=0,67
  • Hệ số tơi xốp ko=0,035
  • Đất cấp: II
  2. PHẦN BÊ TÔNG
  • Sơđồ khung số 1
  • Số tầng nhà : 4 tầng
  • H tầng 3,3 m
  • Số nhịp : 5
  • Số bước : 26
  • L nhịp : 5,4m
  • Bước B : 5m
  • Chiều dày sàn: 10cm
  • Cột 25x35 cm
  • Dầm chính: 20x55 cm
  • Dầm phụ: 20x35 cm
  • Phương pháp đổ bê tông: thủ công
  • Ván khuôn thép
  PHẦN I

  CÔNG TÁC SAN LẤP MẶT BẰNG


  I.1 . Tính toán san bằng khu vực xây dựng

  Tính san bằng khu vực xây dựng theo yêu cầu cân bằng phần đào đất và phần đắp đất. Trình tự tiến hành theo các bước sau:

  I.1.1. Chia khu vực san bằng thành các ô vuông

  Ởđây kích thước ôđất 300x200m.Nên ta phân chia thành những ô vuông với cạnh 50m.Kẻđường chéo chia ô vuông thành những tam giác xuôi theo đường đồng mức. Tại mỗi đỉnh góc vuông ta ghi cao trình đen (cao trình tự nhiên) và cao trình đỏ (cao trình thiết kế), và vẽđường ranh giới số không ( đường ranh giới đào đắp).

  Khu vực xây dựng được chia thành 48 ô tam giác có cạnh góc vuông 50 x 50m, được đánh dấu như hình vẽ.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.