Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng chất lượng cao

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 21/1/19.

 1. admin Administrator

  336 lượt xem

  Việt Nam đang đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hội nhập vào thị trường quốc tế. Thế mạnh lớn nhất của Việt Nam trong tương quan với các nước khác là có nguồn nhân lực dồi dào, có khả năng tiếp thu nhanh công nghệ. Trong xu thế toàn thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng thể hiện vai trò quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


  3.jpg
  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh chỉ đạo tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm bảo lãnh xây dựng nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp xây dựng của Việt Nam và Hàn Quốc do Học viện tổ chức (Tháng 10/2018).
  Kết quả nổi bật trong công tác đào tạo bồi dưỡng
  Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị với vai trò là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, đã có nhiều đóng góp thiết thực vào những kết quả chung của Bộ Xây dựng, của Ngành về công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức của Bộ và của địa phương.
  Kết quả đào tạo bồi dưỡng của Học viện thời gian năm 2018 rất đáng ghi nhận: Học viện đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 266 lớp, với 15.880 học viên, so với kế hoạch đăng ký với Bộ Xây dựng, Học viện đã hoàn thành và vượt 26,6% (266/210 lớp) về số lớp và vượt 56,8% (15.880/10.125 học viên) về số học viên.
  Các chương trình đào tạo được Học viện triển khai tiêu biểu như: Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ cấp Vụ thuộc Bộ đã được đánh giá cao; các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho địa phương; Bồi dưỡng kế toán, kiểm toán viên giúp các doanh nghiệp tái cơ cấu, cổ phần hóa…
  Đặc biệt, thực hiện Đề án 1961 (theo Quyết định 1961/QĐ-TTg) của Chính phủ và Bộ Xây dựng giao về “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp”, năm vừa qua Học viện đã triển khai đào tạo phủ kín 63 tỉnh thành trên cả nước.
  Tính đến nay, Học viện đã tổ chức thành công 231 khóa đào tạo, bồi dưỡng với sự tham gia của hơn 20.000 học viên. Riêng năm 2018, Học viện đã tổ chức được 61 lớp, vượt 20,9% so với kế hoạch đề ra. Đã trình và được Bộ ký ban hành đề cương chương trình điều chỉnh và chương trình chuyên sâu tạo điều kiện hoàn thành mục tiêu Đề án.
  Đây là những kết quả rất tích cực, bởi cán bộ quản lý đô thị có nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ mới có thể giải quyết tốt công việc trong thực tế, góp phần phát triển bền vững cho các đô thị Việt Nam.
  4.jpg
  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Học viện với Viện KICT và Viện KRIHS - Hàn Quốc (Tháng 6/2018).
  Các khóa học do Học viện tổ chức đã góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo nói chung và chất lượng cán bộ ngành Xây dựng nói riêng.
  Nội dung các chương trình học, giáo trình giảng dạy được chú trọng, cải tiến ngày một sát với thực tiễn. Sau khóa học, phần lớn các cán bộ, công chức, viên chức đã khẳng định, phát huy được trình độ, năng lực, đóng góp tích cực vào hoạt động của cơ quan, đơn vị.
  Đây thực sự là một thành công đối với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Một đơn vị có truyền thống đào tạo, bồi dưỡng, có mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị, các địa phương và các doanh nghiệp; chất lượng và uy tín đào tạo liên tục được khẳng định, giữ vững và nâng cao.
  Đặc biệt, năm 2018, Học viện đã tổ chức thành công hai Hội thảo quốc tế quan trọng, đó là Hội thảo Phát triển đô thị xanh – thông minh và hợp tác công tư, Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm bảo lãnh xây dựng – thúc đẩy sự phát triển công nghiệp xây dựng của Việt Nam và Hàn Quốc. Qua đó, nâng cao vị thế và uy tín của Học viện trên tiến trình cùng toàn Ngành hội nhập.
  Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển Học viện đến năm 2020
  Để đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới cũng như hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019, Học viện cần có những giải pháp thiết thực, cụ thể như: Bám sát chủ trương chính sách của Nhà nước của Bộ Xây dựng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật mới; Phối hợp chặt chẽ với các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng để triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức viên chức trong hệ thống của Bộ;
  Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị mở rộng thị trường mở lớp đến các địa phương; doanh nghiệp; Tăng cường các mối quan hệ với các đối tác truyền thống; kịp thời động viên khuyến khích các đơn vị, cá nhân đã được giao chỉ tiêu mở lớp ngay từ đầu năm 2019 hoạt động có hiệu quả cho công tác tiếp thị mở lớp; Tập trung, lực lượng triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình theo Đề án 1961 và triển khai bồi dưỡng chương trình nâng cao về quản lý xây dựng và phát triển đô thị bằng các hình thức tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng hoặc tổ chức các Hội nghị/Hội thảo;
  Mở rộng phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Cập nhật nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu, phương pháp đào tạo theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu của địa phương và các đối tác; Giao quyền tự chủ tài chính cho một số đơn vị, giảm đầu mối đơn vị hành chính.
  Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với từng vị trí chuyên môn của từng cán bộ viên chức; bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm và chuyên gia…
  5.jpg
  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo tại Lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo (Tháng 9/2018).
  Nhìn lại, năm 2018 là một năm đầy thách thức, song với những nỗ lực không ngừng, tập trung trí lực, tài lực cũng như sự đồng lòng đoàn kết của tập thể và mỗi cán bộ cá nhân trong Học viện, có thể nói Học viện đã cán đích một cách thành công.
  Có được kết quả này chính là sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng như sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Học viện, tập trung đào tạo, bồi dưỡng quản lý Nhà nước về xây dựng cho các địa phương.
  Với phương châm coi chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững và lâu dài của Học viện, lấy học viên làm đối tượng trung tâm của bài giảng, Học viện đã và đang là cơ sở hàng đầu trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng.
  Sự nhiệt huyết, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chăm lo đến đời sống cán bộ, viên chức của Đảng ủy, lãnh đạo Học viện; sự đồng lòng của cán bộ viên chức trong toàn Học viện thời gian qua là nhân tố quyết định giúp Học viện khắc phục mọi khó khăn, vì mục đích xây dựng Học viện ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.
  TS. Trần Hữu Hà
  Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

CHIA SẺ TRANG NÀY