Đấu giá 7 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu của viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 16/10/18.

  ĐẤT NỀN BIÊN HÒA NEW CITY ĐỒNG NAI
 1. Administrator

  473 lượt xem
  Về việc lấy ý kiến việc bán đấu giá 7 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội, Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Văn phòng Chính phủ.
  ba96a8730234eb6ab225.jpg
  Ảnh minh họa.

  Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 9297/VPCP-CN ngày 26/9/2018 của Văn phòng Chính phủ (gửi kèm công văn số 11408/BTC-QLCS ngày 19/9/2018 của Bộ Tài chính) về việc lấy ý kiến việc bán đấu giá 07 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Theo báo cáo của Bộ Tài chính 7 cơ sở nhà, đất của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội đã được phê duyệt phương án xử lý, sắp xếp tại Công văn số 12778/BTC-QLCS ngày 15/9/2015 kèm theo Quyết định số 1866/QĐ-BTC ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Quyết định số 1866/QĐ-BTC đã hết hiệu lực sau 12 tháng).

  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP “Đối với nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg hoặc Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa hoàn thành việc thực hiện phương án thì tiếp tục thực hiện các bước chưa hoàn thành...”.

  Tại Điểm a, Khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định: “Thủ tướng Chính phủ quyết định bán trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước thuộc Trung ương quản lý có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 tỷ đồng trở lên theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính...”. Do đó, việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất và đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 07 cơ sở nhà, đất này thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.

  Theo Bộ Xây dựng nội dung quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và việc sử dụng số tiền từ việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

CHIA SẺ TRANG NÀY