lavita thuận an

Công thức tính nhẩm trọng lượng thép xây dựng

 1. Việc nắm được trọng lượng cây thép là một vướng mắc mà hầu hết chủ nhà gặp phải trong quá trình làm nhà. Thậm chí rất nhiều kỹ sư ra trường vẫn phải sử dụng máy tính hoặc bảng tra trọng lượng cây thép được cấp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.


  Công-thức-tính-nhẩm-trọng-lượng-thép-xây-dựng.jpg
  Để giúp các bạn dễ dàng trong việc tính nhẩm trọng lượng cây thép trên 1 m dài, các bạn có thể tham khảo công thức sau:
  M = π*d^2*7850/4/1,000,000
  Trong đó:
  M: Trọng lượng cây thép trên 1 mét dài
  π : Số Pi là 3,14
  d: Đường kính thanh thép tính theo mặt cắt tiết diện
  7850: Trọng lượng tiêu chuẩn của thép là 7850 kg/m^3
  Hiểu ngắn gọn các bạn tính Diện tích mặt cắt ngang của đường tròn theo công thức vẫn được học ở cấp 2 là S = π*d^2/4 rồi nhân với 7850 kg/m^3
  Rút ngọn số dãy số π*7850/4/1,000,000 = 0.00616
  M = d^2*0.00616
  M = d^2/(0.00616^-1)
  M = d^2/162.3 ≈ d^2/162
  M ≈ d^2/162
  Tính toán thử cho 01 mét dài đường kính thép 6:
  M (d6) = 6^2*/162 = 36/162 = 0.2222
  Từ đây ta có thể nhân số liệu này với chiều dài tiêu chuẩn của 1 cây thép là 11.7m (đối với thép nguyên cây) sẽ ra trọng lượng tiêu chuẩn của 1 cây thép xây dựng.

  Bảng tra trọng lượng thép theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 1651 - 85)


  Công-thức-tính-nhẩm-trọng-lượng-thép-xây-dựng-1.jpg
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoangnhauyen
  trọng lượng thép xây dựng
 3. kstuankiet
  tài liệu dành cho kỹ sư xây dựng mới ra trường
 4. nhauyen
  tài liệu xây dựng hữu ích
 5. xaydungduclinh
  tính trọng lượng thép xây dựng trên công trường
 6. hoaiphuong0703
  tính nhanh trọng lượng thép xây dựng
 7. Lưu Tuấn Kiệt
  Em xin góp ý là nếu muốn tính nhanh khối lượng của thép Ø6, khi cửa hàng giao thì đo chu vi vòng cuộn. Xong đếm từng khoanh. R nhân số Kg là biết họ có giao đủ hay không! ^^
  admin thích bài này.