Chuyển dữ liệu sang máy toàn đạc điện tử topcom

 1. Bước 1: Tiến hành chuyển đổi định dạng dữ liệu trên phần mềm


  Đầu tiên với File số liệu tọa độ các điểm bao gồm STT, X, Y, H được định dạng trên phần mềm Excel chúng ta cần tiến hành Save As sang định dạng CSV( Comma delimited)
  Chuyển-dữ-liệu-sang-máy-toàn-đạc-điện-tử-topcom.jpg
  Bảng số liệu trên Excel
  Sau khi đã Save xong chúng ta mở File số liệu này trên phần mềm T-com để bắt đầu chuyển đổi định dạng
  Chuyển-dữ-liệu-sang-máy-toàn-đạc-điện-tử-topcom-1.jpg
  Sau đó chúng ta vào Modul Conversion chọn to GTS ( Coords) để chuyển đổi khuôn dạng dữ liệu
  Chuyển-dữ-liệu-sang-máy-toàn-đạc-điện-tử-topcom-2.jpg

  Bước 2: Chuyển dữ liệu vào máy toàn đạc điện tử


  Sau khi đã chuyển đổi định dạng dữ liệu xong chúng ta bắt đầu chuyển dữ liệu sang máy toàn đạc điện tử. Sau khi chọn vàoUpload dữ liệu thì trên giao diện của phần mềm sẽ xuất hiện bảng cài đặt các thông số kỹ thuật. Bạn cần cài đặt giống với những cài đặt trên máy toàn đạc điện tử Topcon
  Chuyển-dữ-liệu-sang-máy-toàn-đạc-điện-tử-topcom-3.jpg
  Sau khi dữ liệu tọa độ đã được chuyển vào máy toàn đạc điện tử Topcon chúng ta bắt đầu công tác đo đạc bố trí điểm ra thực địa.