Chọn hướng cổng hợp phong thủy

 1. Nhà có đường đi xung quanh là Ngoại Lộ, đường đi bên trong là Nội Lộ. Lộ bên ngoài muốn vào trong phải có cửa đi vào - Môn Lộ. Theo phong thủy, ngôi nhà nào cũng đều phải có Môn Lộ thì mới tốt.


  Cổng nhà là nơi đón đầu tất cả mọi yếu tố cho một ngôi nhà. Chính vì vậy vai trò của cổng đối với mỗi ngôi nhà không chỉ là trang trí, mà nó còn mang rất nhiều yếu tố quan trọng trong phong thủy cũng như kiến trúc của ngôi nhà đó
  Chọn-hướng-cổng-hợp-phong-thủy.jpg
  Để đón khí tốt, tránh khí xấu, gia chủ cần chú ý đến yếu tố Cát - Hung của Môn Lộ. Chủ nhà cần phải có Môn Lộ đúng hướng. Những nơi có diện tích rộng nên tính toán làm tường bao quanh nhà ở để bảo vệ luồng khí tốt, loại trừ khí xấu, ngăn cản không cho sự hung sát vào nhà. Theo đó, tìm được hướng tốt cho cổng thì sẽ nhận được phúc và tránh được họa.

  Dưới đây 24 hướng cổng tốt theo phong thủy học:


  1. Nhà hướng Tý: cổng vào trong các hướng Tý, Dậu, Mão, Tân, Sửu.
  2. Nhà hướng Quý: cổng vào trong các hướng Quý, Ất, Tân, Càng, Cấn.
  3. Nhà hướng Sửu: cổng vào trong các hướng Sửu, Tuất, Thìn, Tị, Hợi.
  4. Nhà hướng Cấn: cổng vào trong các hướng Cấn, Càn, Tốn, Nhâm, Tuất.
  5. Nhà hướng Dần: cổng vào trong các hướng Dần, Hợi, Tý, Tị, Mão.
  6. Nhà hướng Giáp: cổng vào trong các hướng Giáp, Nhâm, Bính, Quý, Ất.
  7. Nhà hướng Mão: cổng vào trong các hướng Mão, Tí, Ngọ, Sửu, Thìn.
  8. Nhà hướng Ất: cổng vào trong các hướng Ất, Quý, Cấn, Đinh, Tốn.
  9. Nhà hướng Thìn: cổng vào trong các hướng Thìn, Sửu, Mùi, Dần, Tị.
  10. Nhà hướng Tốn: cổng vào trong các hướng Tốn, Cấn, Khôn, Thân, Bính.
  11. Nhà hướng Tỵ: cổng vào trong các hướng Tỵ, Dần, Thân, Dậu, Tý.
  12. Nhà hướng Bính: cổng vào trong các hướng Bính, Giáp, Ất, Canh, Tỵ.
  13. Nhà hướng Ngọ: cổng vào trong các hướng Mão, Thìn, Ngọ, Dậu, Bính.
  14. Nhà hướng Đinh: cổng vào trong các hướng Ất, Bính, Đinh, Tân, Tốn.
  15. Nhà hướng Mùi: cổng vào trong các hướng Mùi, Tị, Thìn, Tuất.
  16. Nhà hướng Khôn: cổng vào trong các hướng Khôn, Tốn, Càn, Bính, Canh.
  17. Nhà hướng Thân: cổng vào trong các hướng Thân, Tị, Hợi, Ngọ, Dậu.
  18. Nhà hướng Canh: cổng vào trong các hướng Canh, Bính, Đinh, Nhâm, Tốn.
  19. Nhà hướng Dậu: cổng vào trong các hướng Dậu, Ngọ, Đinh, Mùi, Canh.
  20. Nhà hướng Tân: cổng vào trong các hướng Canh, Tân, Quý, Dậu.
  21. Nhà hướng Tuất: cổng vào trong các hướng Sửu, Mùi, Tuất, Hợi, Thân.
  22. Nhà hướng Càn: cổng vào trong các hướng Càn, Khôn, Cấn, Canh, Nhâm.
  23. Nhà hướng Hợi: cổng vào trong các hướng Hợi, Thân, Dần, Dậu, Càn.
  24. Nhà hướng Nhâm: cổng vào trong các hướng Nhâm, Giáp, Canh, Tân, Quý.

  Nguyên tắc tính cổng tốt cho một ngôi nhà như sau:


  Tại cung hướng của ngôi nhà có thể dùng làm Môn Lộ của ngôi nhà.
  Từ cung tọa của ngôi nhà tính về 2 bên trái, phải mỗi bên 7 cung, tại 2 cung dừng lại cũng có thể dùng làm Môn Lộ cho ngôi nhà.
  Từ cung hướng của ngôi nhà tính về bên phải 3 cung, tính về bên trái 5 cung, tại 2 cung dừng lại đó cũng có thể dùng làm Môn Lộ cho ngôi nhà. Khi tính toán xây cổng cho ngôi nhà, gia chủ cũng phải dựa vào mệnh quái của chủ nhà mà xem xét để lấy hướng cổng vào cho phù hợp, tốt nhất là được hướng cổng sinh cho trạch, trạch sinh cho mệnh quái của chủ nhà.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. mualaptopcugiacao
  Phải kiếm thầy phong thủy cho chắc
 3. trandung123
  không nhất thiết là phải theo đúng phong thủy đâu bạn nếu lạm dụng phong thủy quá sẻ bất tiện trong cuộc sóng sinh hoạt của ta lắm
 4. tanle123
  tham khảo những điều kiện ta có thể thực hiện được thôi :)
 5. hoangnhauyen
  hướng cổng nhà hợp phong thủy
  admin, nhauyenhoaiphuong0703 thích bài này.
 6. hoaiphuong0703
  Cổng nhà là nơi đón đầu tất cả mọi yếu tố cho một ngôi nhà
  admin, nhauyenhoangnhauyen thích bài này.
 7. nhauyen
  Chọn hướng cổng hợp phong thủy
  admin thích bài này.