Chiều dài đoạn neo uốn của cốt thép

 1. Có rất nhiều quy định về neo uốn của cốt thép, tuy nhiên các bạn cần lưu ý một số nội dung sau.


  Quy-định-neo-uốn-cốt-thép.jpg
  Thép không căng trong khung cốt buộc phải neo các thanh kéo trơn ở đầu mút bằng các thanh móc neo.
  Trong kết cấu bê tông, cốt trơn có d ≤ 12mm, đường kính của móc neo: 2,5d, khi d ≥ 12mm. Khi d ≥ 12mm, đường kính móc neo: 5d.
  Thanh chịu nén trong khung và lưới cốt buộc trong kết cấu chịu uốn, chịu nén lẹch tâm và chịu kéo lệch tâm có d ≤ 12mm có thể không cần móc neo. Nếu d≥ 12mm, nhất thiết phải có móc neo.Những thanh tròn trơn trong lưới và khung cốt hàn có thể không cần móc neo.
  Cốt chịu nén trung tâm, bất kể dùng thép loại nào có thể bỏ móc neo.
  Thép có gờ trong tất cả các kết cấu được bỏ móc neo.
  Đầu mút của thanh uốn xiên phải có một đoạn thẳng ≥ 20d ở miền chịu kéo và ≥ 10d ở miền chịu nén. Cấu kiện có h > 1m có thể bỏ đoạn đó. Nhưng mút thanh phải có móc neo.
  Lưu ý: chiều dài móc là chiều dài tính duỗi thẳng, khi thống kê thép được ghi chiều dài móc.
  Những thanh dọc chịu nén phải kéo dài quá tiết diện thẳng góc với trục cấu kiện một đoạn <15d – nếu là thép có gờ, thép tròn trơn có móc câu đặt trong khung hàn và lưới hàn. Nếu thép trơn không có móc câu trên đoạn 15d phải hàn ít nhất 2 thanh ngang. Đoạn kéo dài này là 20d nếu thép dọc là thép tròn trơn không có móc câu đặt trong khung cốt buộc. Thanh neo ngang cuối cùng hàn cách dấu mút cốt dọc một đoạn > 2d và > 2,5mm.
  Để đảm bảo hoàn toàn cường độ cốt thép dọc chịu kéo tại tiết diện khảo sát, cốt thép không căng phải đi vào tiết diện khảo sát một đoạn, La - lấy theo bảng I-6. Chi tiết neo cốt thép không căng ở khung lưới có cốt buộc trong bản, dầm, khung, móng, cột được giới thiệu tỉ mỉ trong phần II + VI của tập quy định cấu tạo.
  La - chỉ được giảm đi quá quy định cho các trường hợp: Nếu như có biện pháp đặc biệt để tăng cường neo cốt thép như tăng diện tích các thanh ngang trong đoạn gần gối. Hàn thêm những neo phụ hoặc hàn mút cốt dọc vào vật chôn sẵn.