Căn hộ penhouse 4s thiết kế hiện đại sang trọng

 1. Căn hộ penhouse 4s thiết kế hiện đại sang trọng


  Phòng khách căn hộ penhouse được thiết kế thông với bếp tạo khoảng thông sáng tối đa cho phòng bếp và phòng ăn tạo cảm giác ấm cúng cho căn hộ.
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-2.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-3.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-4.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-5.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-6.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-7.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-8.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-9.jpg
  Phòng ngủ chính và phòng làm việc được thiết kế ngăn nhau bởi vách ngăn và được sử dựng làm kệ treo tivi và bàn làm việc.
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-10.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-11.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-12.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-13.jpg
  Phòng vệ sinh phòng ngủ chính
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-14.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-15.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-16.jpg
  Phòng ngủ 2
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-17.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-18.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-19.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-20.jpg
  Phòng ngủ con trai
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-21.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-22.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-23.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-24.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-25.jpg
  Phòng ngủ con gái 3 tuổi
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-26.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-27.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-28.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-29.jpg
  Phòng thờ góc tâm linh của gia đình
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-30.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-31.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-32.jpg
  Phòng vệ sinh chung
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-33.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-34.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-35.jpg
  Căn-hộ-penhouse-4s-thiết-kế-hiện-đại-sang-trọng-36.jpg