Cài đặt các phím tắt trong autocad

 1. Cài đặt các phím tắt trong autocad


  Mình biết tất cả mọi người đều muốn vẽ autocad ngày một nhanh hơn thì có lẽ cài đặt phím tắt trong autocad là một điều cần làm đầu tiên khi chúng ta bắt đầu luyện tập
  Phím tắt sẽ giúp chúng ta vẽ nhanh hơn gấp nhiều lần nhưng tôi cũng khuyên bạn nên sử dụng phím tắt đã có sẵn trong autocad, chúng ta chỉ cài đặt những phím tắt quá dài khó sử dụng
  Ví dụ: Lệnh DimSpace quá dài chúng ta sẽ cài thành lệnh ds cho để sử dụng
  Bắt đầu cài nào
  Chúng ta vào Tools => Customize => Edit Program Parameters ( acad.pgp)
  Cài-đặt-phím-tắt-trong-autocad.jpg
  Sau đó nó sẽ hiện ra bảng như bên dưới , chúng ta tìm kiếm lệnh cần đổi đổi lên lại
  Ví dụ
  B, *Block
  Chúng ta đổi thành
  Bl, *Block
  Cài-đặt-phím-tắt-trong-autocad-1.jpg
  Thì như vậy chúng ta đã thay đổi thành công phím tắt.
  Chú ý: Sao khi thay đổi phím tắt trong autocad thì chúng ta cần tắt autocad đi mà mở lại thì mới có hiệu lực nhé.