Cách tính xi măng cát và đá trong 1 m3 bê tông

 1. Như chúng ta biết rằng trong quá trình bê tông hóa khi chúng ta đổ bê tông ướt, nó sẽ cứng lại sau một thời gian tiêu chuẩn nhất định .
  Cách-tính-xi-măng-cát-và-đá-trong-1-m3-bê-tông.jpg
  Giả định
  Khối lượng bê tông = 1 m³
  Mác bê tông M20 (1: 1,5: 3)
  Tìm ra Số lượng bê tông (Khối lượng ướt và Khối lượng khô)
  Khối lượng bê tông ướt = 1 m³

  Khối lượng khô = Khối lượng ướt x 1,54 (Bạn cũng có thể lấy nó là 1,50 đến 1,55).
  Khối lượng bê tông khô = 1 x 1,54 = 1,54 m³

  Tìm ra số lượng xi măng


  Số lượng xi măng = (Khối lượng khô của bê tông x tỷ lệ xi măng) / (tổng tỷ lệ)
  Xi măng = (1,54 x 1) / (1 + 1,5 + 3) = 0,28 m³
  khối lượng riêng xi măng = 1440 kg / m³
  Trọng lượng của Xi măng = 1440 x 0,28 = 403,2 Kg
  1 bao xi măng chứa 50 kg xi măng

  Số lượng bao = 403,2 Kg / 50 kg = 8,064 bao

  Lượng cát


  Xi măng: Cát :: 1: 1,5
  Số lượng cát = Số lượng xi măng x 1,5
  Lượng cát = 0,28 x 1,5 = 0,42 m³
  hoặc Số lượng cát = (1,5 / 5,5) * 1,54 = 0,42 m³
  Trọng lượng cát = khối lượng x khối lượng riêng cát = 1650 kg / m ^ 3

  Trọng lượng cát = 0,42 x 1650 = 693 kg (0,693 tấn)

  Số lượng cốt liệu đá


  Xi măng: cốt liệu đá :: 1: 3
  Số lượng cốt liệu đá = Số lượng xi măng x 1,5
  Số lượng cốt liệu đá = 0,28 x 3 = 0,84 m³
  hoặc Số lượng cốt liệu đá = (3 / 5,5) * 1,54 = 0,84 m³
  Trọng lượng của cốt liệu đá = khối lượng x khối lượng riêng đá = 1520 kg / m ^ 3

  Trọng lượng của cốt liệu đá = 0,84 x 1520 = 1276,8 kg (1,28 tấn)

  Tính toán trên bạn có thể sử dụng cho tất cả các loại bê tông khác nhau như M10, M 15, M20, M25, v.v. chỉ cần ở đây với loại bê tông, bạn có thể thay đổi tỷ lệ.

  Các loại bê tông khác nhau có tỷ lệ trộn bê tông khác nhau.


  Mác bê tông
  M 5
  1:5:10​
  M 7.5
  1:4:8​
  M 10
  1:3:6​
  M 15
  1:2:4​
  M 20
  1:1.5:3​
  M 25
  1:1:2​
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoaiphuong0703
  lưu lại tính toán vật liệu khi xây nhà thôi
 3. hoangnhauyen
  vật liệu cát đá xi măng trong bê tông
 4. kstuankiet
  tỉ lệ cốt liệu cát đá xi măng trong bê tông
 5. nhauyen
  tính cát đá xi măng trong bê tông
 6. xaydungduclinh
  khối lượng cát đá xi măng trong bê tông
 7. hồ văn thương
  hay quá, cảm ơn
  admin thích bài này.
 8. nguoiyeunuoc
  tỉ lệ cốt lệu
  admin thích bài này.
 9. Tân Hà
  đơn giản, dễ hiểu
  admin thích bài này.