lavita thuận an

Cách tính các hệ số trong biểu đồ nhân lực của ms project

 1. Cách-tính-các-hệ-số-trong-biểu-đồ-nhân-lực-của-ms-project.jpg
  Biểu đồ nhân lực tốt đảm bảo được tính liên tục và điều hòa.
  Biểu đồ nhân lực không được có:
  • Những đỉnh cao vọt ngắn hạn
  • Những chỗ trũng sâu dài hạn
  Vì nếu điều này xảy ra dẫn đến số lượng nhân công khác xa với số lượng nhân công trung bình do đó phụ phí tăng lên rất nhiều.
  Cách-tính-các-hệ-số-trong-biểu-đồ-nhân-lực-của-ms-project-1.jpg
  Biểu đồ nhân lực được phép có những chỗ trũng sâu ngắn hạn vì dễ dàng điều chỉnh để lấp lại
  Đánh giá biểu đồ nhân lực dùng 2 hệ số:
  • Hệ số bất điều hòa: K1 = Amax / Atb
  • Hệ số phân bố lao động: K2 = Sd / S
  Trong đó:
  • Amax: là số nhân công cao nhất tại một thời điểm nào đó trên biểu đồ nhân lực
  • Atb: là số nhân công trung bình Atb = S / T
  • Với: S là tổng số công lao động
  • T là thời gian thi công
  • Sd: là số công vượt trội nằm trên đường
  • Atb (được tính bằng diện tích trên đường trung bình Một biểu đồ nhân lực được đánh giá là tốt khi K1 -> 1 và K2 -> 0

  Tính toán K1, K2 bằng MP như thế nào?


  Xác định Amax bằng MP: Click chuột phải vào khung nhìn Resource Graph chọn Peak Units -> xem ngày nào có số nhân công lớn nhất thì đó là Amax
  Xác định Atb bằng MP: Click chuột phải vào khung nhìn Resource Graph chọn Commulative work (lũy kế số công)-> xác định được tổng số công chính là giá trị công dồn cuối cùng hoặc có thể xem bằng cách chọn Project/ Project Information/Statistic.Nên nhớ MP đang tính là "h công".
  Xác định T bằng MP: Chọn Project/ Project Information/Statistic để xem tổng số ngày thi công, đem nhân với 8h là ra tổng thời gian "tính bằng h"
  Xác định Sd bằng MP: Sau khi có Atb, bạn lấy giá trị đó gán cho giá trị Max trong khai báo nguồn lực tối nhân lực tối đa trong Resource sheet.Rồi quay lại khung nhìn Resouce Graph. Click chuột phải vào biểu đồ nhân lực chọn Overrallocation -> cộng tổng số công trong biểu đồ đó ta được số công dôi nằm trên đường Atb.
  Từ các thông số trên các bạn đã hoàn toàn có thể tính được K1, K2.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoaiphuong0703
  hệ số nhân lực quản lý dự án xây dựng
 3. xaydungduclinh
  biểu đồ nhân lực
 4. hoangnhauyen
  hệ số k1 k2 trong biểu đồ nhân lực
 5. kstuankiet
  xem tổng số nhân công trong project
 6. nhauyen
  lập biểu đồ nhân lực trong project
 7. BUIMINHLUAN
  Tài liệu hay
  admin thích bài này.

Bạn tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:

 1. ý nghĩa của hệ số k1 k2