Cách tạo khung cho bản vẽ autocad

 1. Tạo khung cho bản vẽ autocad


  Chúng ta vào autocad gõ lệnh : Mvsetup + space.
  Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad.jpg
  Tiếp theo sẽ hiện ra bảng như hình bên dưới chúng ta chọn NO.
  Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad-1.jpg
  Tiếp theo chúng ta chọn hệ Metric như hình bên dưới ( metric là hệ mm mà chúng ta thường dùng ).
  Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad-2.jpg
  Sau đó sẽ hiện ra bảng sau, chúng ta bấm số 1, vì chúng ta vẽ theo tỷ lệ 1:1 nhé, nếu tỷ lệ 1:5 thì bấm số 5.
  Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad-3.jpg
  Sau đó nó hỏi bề ngang khổ giấy là bao nhiêu, ở đây mình sài giấy A3 nên bấm bề ngang là 420.
  Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad-4.jpg
  Sau đó nó hỏi bề dọc khổ giấy là bao nhiêu, ở đây mình sài giấy A3 nên bấm bề dọc là 297.
  Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad-5.jpg
  Và được kết quả tạo khung cho bản vẽ autocad.
  Cách-tạo-khung-cho-bản-vẽ-autocad-6.jpg