Cách ghi dung sai trong bản vẽ autocad

 1. Hướng dẫn ghi dung sai trong bản vẽ autocad


  • Chúng ta select dim mà chúng ta muốn ghi dung sai.
  • Bấm control + 1.
  Kéo xuống kiếm chữ tolerances
  Hướng-dẫn-ghi-dung-sai-trong-bản-vẽ-autocad.jpg
  Bạn click vào chữ None đầu tiên trên hình trên sẽ hiện ra 4 lựa chọn như hình bên dưới.
  Hướng-dẫn-ghi-dung-sai-trong-bản-vẽ-autocad-1.jpg

  Lựa chọn 1: Symetrical


  Lựa chọn này là +- 1 dung sai.
  Hướng-dẫn-ghi-dung-sai-trong-bản-vẽ-autocad-2.jpg

  Lựa chọn 2: Deviation


  Có nghĩa là biểu thị dung sai trên và dung sai dưới.
  Hướng-dẫn-ghi-dung-sai-trong-bản-vẽ-autocad-3.jpg