Cách đọc bản vẽ xây dựng

 1. Cách đọc bản vẽ xây dựng


  Để đọc được bản vẽ xây dựng,việc đầu tiên các bạn cần hiểu rõ thế nào là bản vẽ xây dựng cũng như các khái niệm về các loại bản vẽ xây dựng phối hợp với nhau như thế nào trong công trình,từ đó có khái niệm tổng quát về bản vẽ xây dựng để có thể đọc được bản vẽ xây dựng.
  bản-vẽ-xây-dựng.jpg

  Thế nào là bản vẽ xây dựng ?


  • Là bản vẽ kỹ thuật được ứng dụng trong các công trình xây dựng.
  • Người thi công căn cứ vào bản vẽ để xây dựng công trình.

  Các file đính kèm: