Các bước thi công cốt pha đất trong thi công tầng hầm topdown

 1. 1. Đào đất làm mặt bằng thi công cốp pha đất


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown.jpg

  2. Làm mặt bằng đáy dầm, thi công lắp dựng cốp pha thành dầm, đáy dầm và đổ đất làm mặt bằng đáy ô sàn


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-1.jpg

  3. Rải xà gồ gỗ 10x10 và đóng bọ gỗ


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-2.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-3.jpg

  4. Đóng bọ


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-4.jpg

  5. Nghiệm thu bọ và xà gồ ô sàn, dầm


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-5.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-6.jpg

  6. Lấp cát đáy ô sàn, dầm sau khi nghiệm thu rải xà gồ và đóng bọ


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-7.jpg

  7. Làm phẳng bề mặt cốp pha đất


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-8.jpg

  8. Lắp ghép ván khuôn cốp pha đất


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-9.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-10.jpg

  9. Thử lún ô sàn đã thi công cốp pha đất


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-11.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-12.jpg
  Ô sàn cốp pha đất mẫu để thử lún 1m2 phía dưới rải xà gồ, đóng bọ và thi công như ô sàn thường

  Hình ảnh công trình thi công cốt pha đất


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-13.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-14.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-15.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-16.jpg