Các bước thi công cốt pha đất trong thi công tầng hầm bằng phương pháp topdown

 1. 1. Đào đất làm mặt bằng thi công cốp pha đất


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown.jpg

  2. Làm mặt bằng đáy dầm, thi công lắp dựng cốp pha thành dầm, đáy dầm và đổ đất làm mặt bằng đáy ô sàn


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-1.jpg

  3. Rải xà gồ gỗ 10x10 và đóng bọ gỗ


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-2.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-3.jpg

  4. Đóng bọ


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-4.jpg

  5. Nghiệm thu bọ và xà gồ ô sàn, dầm


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-5.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-6.jpg

  6. Lấp cát đáy ô sàn, dầm sau khi nghiệm thu rải xà gồ và đóng bọ


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-7.jpg

  7. Làm phẳng bề mặt cốp pha đất


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-8.jpg

  8. Lắp ghép ván khuôn cốp pha đất


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-9.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-10.jpg

  9. Thử lún ô sàn đã thi công cốp pha đất


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-11.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-12.jpg
  Ô sàn cốp pha đất mẫu để thử lún 1m2 phía dưới rải xà gồ, đóng bọ và thi công như ô sàn thường

  Hình ảnh công trình thi công cốt pha đất


  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-13.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-14.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-15.jpg
  Các-bước-thi-công-cốt-pha-đất-trong-thi-công-tầng-hầm-bằng-phương-pháp-topdown-16.jpg
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoaiphuong0703
  thi công cốt pha đất trong phương pháp thi công topdown
 3. hoangnhauyen
  thi công cốp pha đất
 4. nhauyen
  thi công lắp dựng cốp pha thành dầm, đáy dầm và đổ đất làm mặt bằng đáy ô sàn
 5. xaydungduclinh
  Lắp ghép ván khuôn cốp pha đất
 6. kstuankiet
  công trình thi công cốt pha đất